Integritetspolicy & Användarvillkor

Integritetspolicy för Elements Spa

På Elements Spa behandlar vi dina personuppgifter i olika sammanhang, t.ex. när du bokar behandling eller spaentré hos oss eller i andra sammanhang. I vår integritetspolicy hittar du information om vår behandling av personuppgifter. Nedan finner du också kontaktuppgifter om du har frågor eller om du vill begära tillgång till information.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande svenska dataskyddsförordningen, här nedan GDPR.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Elements Spa Umeå, del av Clarion Hotel Umeå org nr: 559196-2716, Storgatan 36, Umeå
Mail: cl.umea@choice.se är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för bokning, fakturering och hotelldrift. Clarion Hotel Umeå är en del av Nordic Choice Hotels. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och andra kontakter.

Behandling av personuppgifter i samband med bokning av spabesök

I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss, t.ex. spa, restaurang för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem.

Vi behandlar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi och använder din e-postadress för att skicka nyheter och erbjudanden från oss.

Vi använder även din e-postadress eller ditt telefonnummer för att skicka nyheter och erbjudanden i enlighet med regler gällande befintliga kundrelationer. Vår basis för detta är marknadsföringslagen.

Du kan närsomhelst dra tillbaka samtycke som du tidigare lämnat till oss. Du kan också avsäga dig att erhålla marknadsföring enligt befintliga kundrelationer. Detta gör du genom att skicka mail till: reservation.elementsspa@choice.se. 

Behandling av personuppgifter för utveckling, felsökning och säkerhet

Vi behandlar uppgifter, inklusive personuppgifter för att göra felsökningar och korrigera fel, för att förbättra våra tjänster och tekniken vi använder samt för att analysera användare och användarbeteenden. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att verifiera din identitet, inklusive verifiering av identitet vid användning av våra digitala tjänster.

Vi anonymiserar uppgifter och tar fram statistik så långt de går, men måste också behandla personuppgifter för utvecklings-, felsöknings-, statistik- eller säkerhetsändamål.

Behandling av personuppgifter för andra ändamål

Om du kontaktar vår kundtjänst eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, eller att kunna uppfylla avtal med dig, eller att besvara dina förfrågningar.

Förutom behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.

Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.

För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål, inte anses som utlämning.

Dina rättigheter

Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära information, rättelse och radering av personuppgifter vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, rätt att göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

För att tillämpa dina rättigheter kan du kontakta oss här. Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, och senast inom 30 dagar.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Det gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

Personuppgiftsbiträde

Vi är en del av Nordic Choice Hotels. Nordic Choice Hotels har sitt eget personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet är ombud för alla hotell som är knutna till Nordic Choice Hotels, inklusive oss själva.

Personuppgiftsbiträdet är vår kontaktperson för Datatilsynet (Norska Datainspektionen).

Biträdet ger samtliga hotell inom Nordic Choice Hotels, våra uppgiftsbehandlare samt våra anställda råd och vägledning om behandling av personuppgifter och om bestämmelserna för detta. Biträdet arbetar för att säkerställa att vi uppfyller både bestämmelserna avseende personuppgifter och våra egna interna riktlinjer.

Vårt personuppgiftsbiträde kan också hjälpa dig att hantera dina rättigheter gentemot oss, eller hjälpa dig att få svar på frågor om dina personuppgifter hos oss.

Du kan kontakta vårt personuppgiftsbiträde på DPO@choice.no.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte stämmer överens med vår beskrivning häri, eller om vi på annat sätt bryter mot dataskyddsförordningen, kan du även framföra din klagan till Datatilsynet i Norge, eller till tillsyningsmyndigheten i det land där du övernattar på ett av våra hotell. Information om hur man kontaktar Datatilsynet finns på Datatilsynets webbsida www.datatilsynet.no.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor.

En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet (t.ex. din smartphone, dator, surfplatta). Cookies hjälper till att identifiera vilka sidor som besökts på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av cookies kan t.ex. vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka webbsidor du har besökt.

En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en förutbestämd tid. En sessionscookie sparas tillfälligt i din enhets minne medan du är inne på våra hemsidor. Session Cookies raderas när webbläsaren stängs ner. Vi använder både permanenta cookies och sessionscookies. Nordic Choice kan också komma att använda en tredjeparts cookies.Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra webbsidor att minska.

Ändringar i integritetspolicyn eller behandlingen

Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kommer därför att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi kommer också att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis kräver så.

Användarvillkor för Elements Spa webbsidor

Här hittar du användarvillkoren för våra webbsidor. För frågor ber vi dig kontakta kundservice, antingen via mail: cl.umea@choice.se

Dessutom finner du vår Integritetspolicy ovan.

Webbsidan och dess villkor

1.1 Denna webbsida ägs och drivs av Elements Spa, en del av Clarion Hotel Umeå och Nordic Choice Hotels.

1.2 Dessa villkor («Användarvillkoren») gäller för din användning av webbsidan. Genom att besöka och använda webbsidan, är du bunden av de vid varje tidpunkt gällande villkoren för webbsidan.

Ändring av webbsida och användarvillkor

2.1 För att förbättra din användning av webbsidan kan Elements Spa komma att genomföra ändringar av den.

2.2 Elements Spa förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra sådana förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagningar av information på webbsidan som Elements Spa anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Elements Spa rätten att göra ändringar i Användarvillkoren. De vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren kommer att vara publicerade på våra webbsidor. Genom att fortsätta att använda webbsidan efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.

Immateriella rättigheter

3.1 Allt innehåll på webbsidan ägs, om inget annat anges, av Elements Spa, Clarion Hotel Umeå eller Nordic Choice Hotels.

3.2 Webbsidans innehåll är skyddat av upphovsrätten, varumärkesrättsliga bestämmelser och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges aldrig vid något tillfälle rätt till att använda webbsidans innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren.

3.3 Om inget annat anges, kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbsidan, skriftligt förhandsgodkännande från Elements Spa, Clarion Hotel Umeå eller Nordic Choice Hotels. Undantag görs för tillfällig lagring på datorer eller utskrift för personligt bruk.

3.4 Användning av varumärken och logotyper som finns på webbsidan, kräver Elements Spa, Clarion Hotel Umeå eller Nordic Choice Hotels eller andra berörda rättighetsinnehavarens skriftligt förhandsgodkännande.

Hyperlänkar

4.1 Vår webbsida kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje person. Då du använder sådana länkar innebär det att du lämnar vår webbsida.

4.2 Vi har inte någon som helst kontroll över eller påverkan på utformningen av, eller innehållet på webbsidor som tillhandahålls av tredje person.

4.3 Att vi erbjuder sådana länkar innebär inte att vi ställer oss bakom eller ansvarar för informationen, produkten eller tjänsten som erbjuds via hyperlänken.

4.4 Eftersom vi inte är ansvariga för integritetshanteringen av dina personuppgifter på tredje persons webbsidor, uppmanar vi dig att läsa igenom de villkor och förutsättningar som gäller avseende din användning av sådana webbsidor. Användning av sidor tillhörande tredje person sker uteslutande på användarens risk.

Ansvarsbegränsning

5.1 Elements Spa och Clarion Hotel Umeå lämnar inga garantier avseende webbsidans funktion eller tillgänglighet.

5.2 Elements Spa och Clarion Hotel Umeå garanterar inte heller att den information som finns tillgänglig på webbsidan är korrekt eller fullständig. Detta innefattar information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden samt annan information som anges på webbsidan.

5.3 Elements Spa och Clarion Hotel Umeå är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador orsakade av webbplatsens utnyttjande, eller information på webbplatsen, i den utsträckning sådant ansvar inte är en följd av ovillkorlig lagstiftning.

Säkerhet på webbsidan

6.1 Elements Spa och Clarion Hotel Umeå samt våra samarbetsbolag kan komma att använda den information du lämnar i samband med transaktioner på webbsidan. Sådan information inkluderar kredit- och betalningsinformation samt leveransadresser och fakturor.

6.2  Elements Spa och Clarion Hotel Umeå vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den information du lämnar inom detta område i samband med transaktioner.